Lägerpersonal

Under ledarupptakten 2020

Att vara sommarledare på ett Vidisläger är verkligen en unik upplevelse!

Tillsammans med ett härligt ledargäng planerar och genomför man lägret med deltagarnas bästa i fokus. Populära inslag som Flygresan, deltagar- och ledarjakt, slabbedabben och spökrundan återkommer på de flesta läger. Självklart spenderas även mycket tid i vår pool med skön sommarmusik i högtalarna.

Att vara sommarledare innebär även nära kontakt med deltagarna. Man bor 1-2 ledare i en “hydda” (stuga) med 5-7 deltagare och har ansvarar för hyddaktiviteter, gruppsammanhållning och självklart att se till varje individs välmående.

Varje läger präglas av sina ledare. Tillsammans med lägerchef, vice lägerchef och resursledare bestämmer ni om ni vill ha temadagar. Där kan du som ledare dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Det kan vara allt från parkour till veganmatlagning. Förutom detta och storpass (hela lägret) så leder du även hyddpass där du tillsammans med dina deltagare gemensamt kommer fram till vad ni vill göra.

God och ärlig kommunikation ser vi som en grundsten i ett fungerande ledargäng. Varje läger har en speciellt utsedd lägerchef och en vice lägerchef som har lite extra koll på läget: de ansvarar för att lägret rullar på och att alla sommarledare gör ett bra jobb.

Därtill finns även en lägeransvarig som börjar planera sommaren långt innan snön börjar smälta på våren. För att allting ska fungera så bra som möjligt försöker vi hålla en öppen kommunikation ända från lägeransvarig ner till ledaraspirant. Vårt gemensamma mål är att ge lägerdeltagarna en oförglömlig lägervecka med äkta gemenskap och minnen för livet!

Utematlagning
Matlagning på uteplatsen under upptakten

Inför varje läger behöver vi:

Ledare och lägerchef tillsammans med barnen

Varje enskilt läger har en lägerchef som är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av lägret.

Du som lägerchef ansvarar för kontakten med lägerkoordinator och håller även i lägrets kontakt med föräldrarna.

(Lägerkoordinator är den som ser till att bokningar och intressen inte kolliderar med varandra. Vi kan ha andra grupper inbokade under ett pågående läger och då måste koordinatorn se till att det inte uppstår konflikter på något område)

Lägerchefen är huvudansvarig för barnen och att ledargruppen fungerar bra. Som lägerchef är du också en viktig ledare för barnen och du kommer att jobba aktivt med att instruera och inspirera lägerdeltagarna.

Lägerchefen är spindeln som ser till att alla trådar i nätet är under kontroll, med hjälp av vice lägerchef, resursledare, hyddledare och laspar.
Några av de viktigaste egenskaperna hos lägerchefen är att kunna delegera på ett smidigt sätt, ge tydliga instruktioner, se och lösa små som stora problem med ett långsiktigt perspektiv, hålla ett fågelperspektiv på lägret och både ge och ta konstruktiv kritik.

Efter lägrets slut är det lägerchefens ansvar att gården lämnas i ett bra skick och att allting är städat och i ordning och redo för nästa läger.

Förkunskaper: Genomförd högre ledarutbildning eller ledarerfarenhet är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 240 kr/dag
Ålderskrav: 20 år vid lägerstart
Anmärkning: Denna tjänst kan ej sökas direkt utan utses av verksamhetschefen utifrån inkomna ledaransökningar.

Räddningstjänst och polis berättar om sitt arbete

Vice lägerchef ska vara delaktig vid planering, genomförande och utvärdering av lägret. Som vice lägerchef ska du tillsammans med lägerchefen ansvara för kontakten med lägerkoordinator och även hålla i lägrets kontakter med föräldrarna.

Som vice lägerchef är du också en viktig ledare för barnen och du kommer att jobba aktivt med att instruera och inspirera lägerbarnen.

Vice lägerchef är lägerchefens högra hand som avlastar lägerchefen främst genom att ta på sig praktiska uppgifter och bistå med idéer och agera som bollplank.

Det är viktigt att vice lägerchef har förmågan att ta eget initiativ om lägerchefen skulle missa något viktigt eller om lägerchefen hastigt behöver lämna lägret. Lägerchefen och vice lägerchefen ska hela tiden hålla varandra uppdaterade om läget.

Förkunskaper: Genomförd högre ledarutbildning eller ledarerfarenhet är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 220 kr/dag
Ålderskrav: 20 år vid lägerstart
Anmärkning: Denna tjänst kan ej sökas direkt utan utses av verksamhetschefen utifrån inkomna ledaransökningar.

Kanoting på gång
Kanoting är en återkommande aktivitet för en resursledare

Som resurs ska du ha gedigna tidigare erfarenheter om flertalet av våra aktiviteter.

Du ska vara initiativtagande och van att se var det behövs hjälp och glatt bistå med en extra hand. Som resurs är du även flexibel och inte rädd att göra lite skitgöra.

En resursledare får större delen av sina instruktioner av lägerchefen och vice lägerchefen men måste även kunna hålla sig själv sysselsatt genom att se var hjälp behövs.

Vi ser gärna att du tidigare har jobbat som instruktör inom KFUM. Som resursledare bör du ha god kännedom om olika friluftsaktiviteter som kanoting, kajaking, klättring, teambuilding, höghöjdsövningar men även om sport och idrott m.m.

Kontakter med akutsjukvården är vanligt förekommande.

Förkunskaper: Högre ledarutbildning och instruktörsutbildning är meriterande
Arvode: Kost, logi samt 200 kr/dag
Ålderskrav: 18 år vid lägerstart

Hyddledare springer “slabben” med sina deltagare

Alla deltagare på ett läger delas upp i grupper (“hyddor”) med 5-7 deltagare i varje. I varje hydda bor en hyddledare som har det yttersta ansvaret för barnens hygien, säkerhet och sociala behov.

Vissa läger bor även en ledaraspirant i varje hydda, som hyddledaren har ansvaret att lära allt hen kan. Som hyddledare jobbar man aktivt tillsammans med och bland deltagarna, det är därför viktigt att hela tiden ha båda ögonen öppna med fokus på barnen för att direkt kunna upptäcka om något händer eller om allt inte står rätt till.

En hyddledares fokus ska alltid ligga på att barnen mår bra och trivs på lägret. Det är hyddledarna som avgör om ett läger blir bra eller ej!

En hyddledare måste tänka på sin inställning till lägret och jobba för barnens bästa!

Förkunskaper: Genomförd intern ledaraspirantsutbildning eller andra ledarerfarenheter är meriterande.
Arvode: Kost, logi samt 180kr/dag
Ålderskrav: 18 år vid lägerstart

Ledaraspiranter fungerar som hjälpledare under lägret tillsammans med en särskilt utsedd handledare. Som ledaraspirant ska du även studera övrig lägerpersonal för att lära dig hur organisationen fungerar och då också snappa upp små tips på hur man som ledare gör våra sommarläger fantastiska för alla deltagare.

Ledaraspiranter täcker även, det åldersmässiga, gapet mellan deltagare på tonårslägret och ledare på ett Vidisläger. Deltagare är du upp till 15 år , ledaraspirant 16-17 år, och ledare det år när du blir myndig.

Ledaraspiranter kan endast jobba på läger där deltagarna är under 13 år, alltså inte på ett tonårsläger.

LASP-utbildningen kommer att ske i början av sommaren eller under våren. Se Nyheter för mer info när!

Förkunskaper: Erfarenhet från annat ledarskap och andra föreningar eller församlingar är meriterande men du kan även bli ledaraspirant om du tidigare varit deltagare på Vidablicks tonårsläger.
Arvode: Kost, logi samt 100 kr/dag
Ålderskrav: Det år du fyller 16 och 17 kan du söka till LASP-utbildningen.

Kökspersonalen, maten och stunderna i matsalen är en viktig del av lägret

Eftersom vår ordinarie kökspersonal gärna tar sin avtalsenliga sommarsemester under lägerperioden behöver vi ofta stärka upp med en eller flera personer i köket under sommarlägren.

Att jobba i köket under ett kollo innebär mer än att bara laga mat och sköta köket, du bör även vara en god pedagog och ledare. Det händer inte sällan att deltagarna är involverade i kökets uppgifter och ibland händer det att en deltagare tyr sig mer till kökspersonalen än till de ordinarie ledarna.

Vi ställer därför lika höga krav på kökspersonalen som vi gör på ledare och ledaraspiranter vad det gäller ledarskap, empati och att våra värderingar omfattas.

Vad det innebär, rent praktiskt, att jobba i köket kan du läsa mer om på sidan om kökspersonal.

Förkunskaper: Gärna erfarenhet av att jobba i storkök i någon form. Eftersom du även är en del av vår sommarverksamhet är det även meriterande med ledarerfarenhet från andra läger eller kollo.
Arvode för köksbiträde: Kost och logi samt 120 kr/dag
Husmor har lön enligt kollektivavtal.
Ålderskrav: Du måste var minst 16 år för att jobba som köksbiträde på ett Vidablicksläger. För husmorstjänsten krävs att du är över 20 år.

Har du jobbat på ett vidisläger har du alltid rätt till ett arbetsintyg (ett intyg utan omdömen) som du kan använda för att söka andra tjänster inom samma område. Begär detta från din lägerchef och ta med hem direkt efter lägrets slut.

Behöver du ett arbetsgivarintyg för A-kassa så begär du detta från KFUM Jönköpings kansli.

Din lägerchef ställer gärna upp som referens när du söker nya arbeten. Detta bör vara överenskommet med lägerchefen innan du lämnar lägret.