Skogstrollens stig 2

Något rör sig i snåren...

Jag följde stigen en bit nedför backen. Vart kunde bollen ha tagit vägen? Kunde den ha fastnat uppe i ett träd? Jag kikade upp. Och när jag stod där och tittade upp mot trädtopparna, såg jag i ögonvrån någonting röra sig inne bland buskarna, just där bollen borde ha landat.

Jag tittade dit. Något mörkt skymtade för att ögonblicket därpå vara borta. Jag stelnade till. Vad var det? Det hade varit en tyst, smygande rörelse ungefär som en …leopard! Men inte finns det väl leoparder i Sverige? Nej, det var nog mer troligt att det var en människa. Tänk om han eller hon tog min boll! Försiktigt smög jag närmare för att se vad som stod på.