Om Vidablick

Vår idé

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.

Vår vision

Genom ord och handling visa att vi tror på ungas förmåga och potential.
Vi skapar en trygg och stimulerande mötesplats som ger unga en meningsfull vardag och en tro på sin framtid!     

Triangeln

Triangeln står för kroppen, själen och anden. Det betyder med andra ord:

  • Att vi uppmuntrar människor att ta vara på sin kropp.
  • Att hitta sin identitet genom att stärka självkänslan som individ.
  • Att man inspireras av vår kristna profil. Att i handling visa på förlåtelse och kärlek är grunden för vår förening Det skall finnas utrymme att diskutera och fördjupa sig i existentiella frågor som tro, moral och etik.

Vår värdegrund

Vi bygger vår värdegrund på uppmuntran, förtroende, ansvar och öppenhet.

Uppmuntran
Att ge uppmuntran förändrar och lyfter individer och stärker hela sammanhang.

Förtroende
När andra ser problem vill vi ge förtroende. Vi drivs av att mobilisera krafter och locka fram det bästa i ungdomar.

Ansvar
Ansvar bygger självkänslan och lyfter fram människans inneboende kraft.

Öppenhet
Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt, vi vill ständigt förbättra våra metoder och lära oss nya saker.

Externa länkar:
KFUM Jönköping (allt utom idrott)
KFUM Jönköping idrott
KFUM:s Gym
KFUM Sverige

Fotograf: Viktor Andersson, Grafikeriet. Från KFUM Sveriges hemsida

KFUK-KFUM: en världsrörelse

KFUK-KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse.
Gemensamt för allt vi gör är att skapa mening för stunden – och framtiden.

KFUK

KFUK bildades på två platser samma år, 1855 av Emma Robarts och Mary Jane Kinnaird.
Emma bildade små kamratföreningar i den lilla byn Barnet, för unga kvinnor som sysslade med sång och bibelstudier. Hennes målgrupp var unga kvinnor som var servitriser, sjuksköterskor, lärarinnor och fabriksarbetskor m.m. som for ofta illa inom arbetet.

Mary Jane bodde i London och i sin ungdom hade hon varit ute och rest mycket. Detta väckte hennes intresse för mission. Hon anordnade kommittéer med bibelläsning för flickor som av olika anledningar sökt arbete i London. De unga kvinnorna såg allmänheten ner på och de fick jobb som ofta var dåligt betalda. Mary Jane ville hjälpa de här flickorna att bryta sig ur den misär de befann sig i. 1877 träffades Mary Jane och Emma Robarts och slog sig samman.

KFUM

Grundades av George Williams den sjätte juni 1844. Då bildade Williams tillsammans med tolv av sina lärjungar Manufakturhandlarnas kristliga förening. Samma år den åttonde november samlades de igen och ändrade sitt namn till Kristlig förening av unga män, därmed var KFUM fött.

Det viktigaste för Williams var inte vilket leverne folk hade, utan att kunna övervinna fler unga män till den kristna vägen. Föreningens filosofi spred sig snabbt över England och 1851 fick KFUM sin första filial i Boston. 1878 fanns det 2200 föreningar och 180.000 medlemmar. Den snabba expansionen kan förklaras med att många militärer och akademiker fanns i föreningen. De hade vanan att utbilda men framför allt att organisera.

KFUM i Jönköping bildades 1855, som en av de första KFUM-föreningen i Sverige, och hette då ”Jönköpings Kristliga Ynglingaförening” KFUM Vidablick är en sektion under KFUM Jönköping.

KFUK – KFUM i dag

I dag har KFUK – KFUM ca 70 miljoner medlemmar i 130 länder världen över och i Sverige finns det omkring 45 000 medlemmar, alla med anknytning till någon av de ca 150 föreningar som finns.
Varje lands KFUK – KFUM har sin egen inriktning med hänsyn till hur kultur och tradition ser ut i respektive land. Många länder har även hotell eller andra projekt för att kunna finansiera sin egen verksamhet.
Sedan 60-talet har organisationen varit starkt engagerad i frågor om rasism och apartheid. Både KFUK och KFUM har i dag status som FN observatörer.

Triangeln

Triangeln är den symbol som de flesta förknippar med KFUK – KFUM i dag. Den lanserades vid det egna colleget vid Springfield, Mass i USA av dr. Luther H. Gulick 1890. Triangeln symboliserar människans tre väsentligaste sidor som är kropp, själ och ande (Body, Mind, Spirit). De här tre sidorna ska utvecklas tillsammans och i lika stor utsträckning.
Synsättet med triangeln har anammats av många andra organisationer och finns med i många pedagogiska synsätt.