Kalendarium

Vad händer på Vidablick framöver (med reservation för ändringar).

Augusti

  • 15/8-19/8 Vidisläger 2
  • 27/8 Temavandring. “Vandring för kroppens bästa” med Christer Forsell

September

  • 17/9 Temavandring. “Vandring med lättgympa” med Lollo Schälin.
  • 6/9 Ungdomens femdagsorientering på Vidablick. KFUM/OK Gränsen. Kl 15:00

Oktober

  • 15/10 Temavandring. Stavgång – Träna rätt med stavar

November

  • 19/11 Temavandring. Kost för att främja hälsa och välmående

Observera att offentliga arrangemang kommer att presenteras i en egen artikel på hemsidan och att kalendariet uppdateras löpande!