Kalendarium

Vad händer på Vidablick framöver (med reservation för ändringar).

Februari

  • 21/2 Arbetsdag med Vidablicks nätverk

April

  • 01/4 Invigningsvandring av Målskogsleden
  • 10/4 Pilgrimsvandring till Vidablick
  • 22/4 Temavandring. Vårens fåglar.

Maj

  • 18/5 Temavandring. Gökotta/Vandrande gudstjänst

Juni

  • 03/6 Temavandring. Kultur utmed Högamonleden

Juli

  • 30/7 Friluftsgudstjänst med Bankeryds församling

Observera att offentliga arrangemang kommer att presenteras i en egen artikel på hemsidan och att kalendariet uppdateras löpande!