Kalendarium

Vad händer på Vidablick framöver (med reservation för ändringar).

Augusti

  • 15/8-19/8 Vidisläger 2
  • 27/8 Temavandring. “Vandring för kroppens bästa” med Christer Forsell

September

  • 17/9 Temavandring. “Vandring med lättgympa” med Lollo Schälin.

Oktober

  • 15/10 Temavandring 3

November

  • 19/11 Temavandring 4

Observera att offentliga arrangemang kommer att presenteras i en egen artikel på hemsidan och att kalendariet uppdateras löpande!