Instruktör

Höga bommen
Höga bommen med Evert som instruktör

Att arbeta som instruktör på Vidablick kräver flexibilitet, människokännedom, säkerhetstänk och ett medvetet servicesinne.

Vår instruktörskurs hålls årligen under våren. Det kan även hända att vi sätter in en extrakurs under hösten, beroende på hur behovet ser ut. Kursen är kan vara upplagd enligt följande:

  • Teorikurs med information om föreningskunskap, gruppdynamik, samarbetsövningar, ledarskap med mera.
  • Kurs i höghöjdssäkring med klättring i teori och praktik samt övning i skarpt läge.
  • Praktik. Först går man bredvid en färdig instruktör för att se och lära. Sedan ledar man egna grupper med en färdig instruktör som överser och ger feedback. Man utvärderar alltid sin egen insats (och bör även fortsätta göra det när man har blivit färdig instruktör).

När alla steg är genomförda och godkända blir man certifierad instruktör inom KFUM och kan börja ta grupper på helt egen hand.

När nästa kurstillfälle närmar sig kommer mer information om utbildningen dyka upp här. Håll koll under Nyheter där vi kommer att annonsera ut nya utbildningar!

Katapultbygge
Här bygger vi en katapult