Högamonleden

Beskrivning:
Från Vidablick går leden genom Backamoskogen över Domneån och vidare förbi Domneåns naturreservat. Därefter tar vi oss under väg 195 och vandrar vidare upp mot höjderna väster om Bankeryd.

Vid Österlid börja stigningen upp till Högamon, här har man en härlig utsikt över Bankerydsdalen på vägen upp.
Efter Mohemmet vid tre-led-krysset ansluter vi, ett stycke, till Bankerydsleden förbi vindskydden och Kleinafallet där du har en vacker utsikt över Klerebodammen. Här finns även möjlighet att grilla eller äta din matsäck. Vid vindskydden finns även toalett och papperskorg.

Flera gamla torpmarkeringar passeras och leden erbjuder fin utsikt över delar av Bankeryd, tag gärna med kameran!
Efter Högamon går leden utmed de gamla vattenrören som leder vattnet från Klerebodammen till kraftverket i Aledal. Därefter vänder leden tillbaka och sista biten går den utmed Attarpsdammen för att sedan följa Lillåleden och Furuvikspåret tillbaka till Vidablick.

Längd: 14 km

Spårmarkering: Röd

Fakta:
Spårcentral, grillplats och parkering finns på KFUM Gården Vidablick. Avståndsmarkeringar finns utmed denna led.

GPX: Ladda ner

Meddela gärna oss om ni ser några brister utmed spåret. Använd formuläret på denna sida. Tack för hjälpen!

När man kommit upp på Högamon och passerat öppna fälten nedanför och väster om gården Kullen (efter cirka 5 km) passerar vår led några minnesmärken över torp (länkar till habotorp.se):

Horstorps Kraftstation, Hulebo och Vattentuber

Byggdes 1918 av Domneåns Kraft AB. Vattenturbiner med sammanlagt 650 hkr, fallhöjd 68 meter från Lilla Klerebodammen.

Strax efter kraftstationen och nere bland bebyggelsen i Aledal finns minnesmärken över:

  • Torpet Kroken under Horstorp
  • Kulturminne Stenbro (se bild 5 nedan)

Nyckelfabriken i Aledal

Leden går rakt igenom det som en gång var nyckelfabriken i Aledal. Idag finns inte mycket kvar av själva fabriken men minnesmärkena finns kvar såsom dammen, tuben och kraftverket samt en del av en hejarhammare. Sista bilden är på järnvägstunneln ner mot Aledal.

Läs mer om Nyckelfabriken på denna sida eller på hembygdsföreningens sida.