Felrapport – Spår och leder

Vi i friluftsgruppen är tacksamma för att ni hjälper till med att underhålla våra spår och leder. Totalt är det uppemåt 3,5 mil uppmärkta spår som utgår från vår spårcentral. Det bästa är naturligtvis om ni som är ute och vandrar hjälper oss genom att rapportera in de brister och felaktigheter som ni upptäcker under er vandring.

Tack för hjälpen!

Det kan vara saker som;

  • Stolpe saknas eller är vält/uppdragen
  • Färgmarkering saknas
  • Vägvisningen är missvisande
  • Vägvisningen behöver förtydligas, svårt att hitta
  • Vindfälle över spåret
  • Stolpe/vägvisning skyms av sly
  • Annat
Beskriv platsen så noggrant som möjligt.
Vi fixar stolparna på vägen ner mot hamnen efter asfalteringen