Industriminnen från Aledal och Alefors

Tid: 3 juni, 10:00
Samlingsplats: Vid Bankeryds Hembygdsgård kl 10:00
Tema: Industriminnen från Alefors och Aledal
Längd: ca 6 km
Medverkande: Kjell Svensson, boende i Alefors
Vandring över Prinseryd-Granshult-Ekeryd-Alefors-Aledal-Hembygdsgården.

Vid Alefors, efter 3,8 km, ansluter Kjell Svensson, boende i Alefors, och berättar industriminnen från Alefors och Aledal.
Kaffe medtages och intas i samband med guidningen.

Stenbron i Aledal

Generellt för alla temavandringar:
Under terminen kommer KFUM Gården Vidablick att inbjuda Bankerydsbor och allmänheten till vandringar med olika teman. Aktiviteten leds av kunniga inom respektive område. Upplägget kan variera; Ibland håller vi oss till de markerade lederna och ibland går vi utanför dessa. Det är beroende på temat och de som leder aktiviteten.

Tag med eget fika i ryggsäck. Ingen anmälan krävs och allt är gratis!