Provvandring av Målskogsleden 1/4

Datum 1 april
Tid: 10:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Provvandring av Målskogsleden
Längd: 13 km
Medverkande: Friluftsgruppen

Det här är en ny led som kommer att finnas i 3 varianter: 10, 13 eller 15 km. Vi kommer att vandra huvudspåret som är 13 km långt.

Från KFUM-gården Vidablick passerar du över Lillån vid utloppet i Vättern och fortsätter söderut genom skogen utmed Vättern ner till Berghalla och Trånghalla. I början relativt lättvandrad terräng. Efter Berghalla och på vägen upp mot Målskog blir det dock mer kuperat.

Fika medtages och intas vid lämplig plats utmed vandringen.

Generellt för alla temavandringar:
Under terminen kommer KFUM Gården Vidablick att inbjuda Bankerydsbor och allmänheten till vandringar med olika teman. Aktiviteten leds av kunniga inom respektive område. Upplägget kan variera; Ibland håller vi oss till de markerade lederna och ibland går vi utanför dessa. Det är beroende på temat och de som leder aktiviteten.

Tag med eget fika i ryggsäck. Ingen anmälan krävs och allt är gratis!