Vårens temavandringar 2023

Tid: 1 april, 10:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Provvandring av Målskogsleden
Längd: 13 km
Medverkande: Friluftsgruppen

Tid: 22 april, 10:00 – 12:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Vårens fåglar utmed Lillån
Längd: ca 3-5 km
Medverkande: Göte Wahlström

Tid: 18 maj, 07:00 – 09:00
Samlingsplats: Vidablicks spårcentral
Tema: Gökotta – Vandrande gudstjänst
Längd: ca 3-5 km
Medverkande: Magnus Lönnberg

Tid: 3 juni, 10:00
Samlingsplats: Vid Bankeryds Hembygdsgård kl 10:00
Tema: Industriminnen från Alefors och Aledal
Längd: ca 6 km
Medverkande: Kjell Svensson, boende i Alefors


Mer detaljerad information publiceras inför varje vandring.

Välkomna!