Invigning kyrkoreservatet Lillån

Text och bild från Bankeryds församling, Växjö stift!

Lillån i Bankeryd är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Reservatet är cirka 6 hektar och invigs av biskop Fredrik Modéus den 30 maj.

Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och flodnejonöga. ”Lillåleden” har tillkommit i samarbete med Bankeryds lokala föreningsliv och Jönköpings kommun. Reservatet är cirka 6 hektar och invigs av biskop Fredrik Modéus den 30 maj.

Program 30 maj 2022:

18.00     Invigning i Bankeryd vid Lillån
    – Mattias Magnusson berättar om Lillån och om 
       kyrkoreservat i allmänhet. 
    – Biskop Fredrik Modéus inviger och välsignar.         
    – Bön, Karin Grännö Engkvist, kyrkoherde i Bankeryds församling.
    – KFUM berättar i korthet om sin verksamhet.            
    – Kommunen berättar om det ”nya reningsverket” för våtmarksrening.            
    – Sportfiskarna berättar om sitt arbete och de ekologiska 
       värdena i Vätterbäckarna.     

18.45    Fika 

Därefter kan den som vill:
    – Ta en promenad i reservatet.            
    – Se elfiske i Lillån som Sportfiskarna visar.            
    – Få närmare information om Kommunens reningsverk. 

Var?

Platsen för kyrkreservatet och invigning är ungefär bredvid Vidablicks parkering.

Arrangör för invigningen är Växjö stift. Läs mer här.