Temavandring; Domneåns naturreservat

När: Lördag 14 maj kl. 10:00
Tema: Domneåns naturreservat
Expert: Gösta Börjeson från Habo och författare till boken “Floran i Habo kommun”

Upplägg:

Gösta tar oss med på en vandring runt Domneåns naturreservat och berättar om floran och faunan i reservatet.
Vi vandrar utmed svarta spåret till Domsand och tar därefter den gröna leden (1,6 km) runt reservatet. Leden erbjuder två utsiktsplatser och ett par rastplatser längs vägen. Stigen är smal och är delvis kuperad och på ett ställe finns det trappsteg. Du kan läsa mer om reservatet och leden på Länsstyrelsens sida.

Start som vanligt kl 10.00 vid spårcentralen. Tidsåtgång ca 2 timmar.

Ev medhavd fika intas på Vidablick efter vandringen.

Välkomna till en högintressant och spännande vandring!
Vidablicks Friluftsgrupp

Sjöfräken vid Domneån. Foto: Johan Rova

Generellt för alla temavandringar:

Under terminen kommer KFUM Gården Vidablick att inbjuda Bankerydsbor och allmänheten till vandringar med olika teman. Aktiviteten leds av experter inom respektive område. Upplägget kan variera; Ibland håller vi oss till de spårade lederna och ibland går vi utanför dessa. Det är beroende på temat och de som leder aktiviteten.

Temavandringarna genomförs en gång per månad och alltid på en lördag kl 10:00 med start vid Vidablicks spårcentral.

Ni kan ta med fika som intas vid ett stopp under vandringen eller efteråt vid Vidablick

Sträckan är oftast mellan 5-7 km. Tidsåtgång ca 2 timmar. Ingen anmälan krävs och allt är gratis!

Ny artikel kommer att publiceras inför varje temavandring så håll koll på www.vidablick.org och på sociala medier.

Planerade kommande vandringar och teman:

  • 22-06-11 kl 10:00 Temavandring 4. Vandrande Gudstjänst med Svenska kyrkan i Bankeryd