Temavandring – Förr och nu

Lördag 2 april kl. 10:00
Tema: Förr och nu
Expert: Ulf Petersson
från Bankeryds hembygdsförening

Upplägg:

Ulf kommer att vid olika stopp utmed vandringen att berätta om historien i anknytning till var vi befinner oss. Vandringen går denna gång genom Bankeryds centrala områden.
Start vid Spårcentralen på Vidablick lördagen den 2 april kl 10.00.
Vandringen blir ca 5-6 km. Eventuellt medhavd fika intas på Vidablick efter avslutad vandring.

Detta kommer att bli en intressant och spännande dag för alla bankerydsbor och KFUM:are!

Välkomna!
Vidablicks Friluftsgrupp

P.S. Fotot visar allén från Sjöåkra mot Vidablick. Här låg en gång i tiden folkparken med en dansbana. Jag är övertygad om att Ulf har en del att berätta om Folkparken i Bankeryd.

Generellt för alla temavandringar:

Under terminen kommer KFUM Gården Vidablick att inbjuda Bankerydsbor och allmänheten till vandringar med olika teman. Aktiviteten leds av experter inom respektive område. Upplägget kan variera; Ibland håller vi oss till de spårade lederna och ibland går vi utanför dessa. Det är beroende på temat och de som leder aktiviteten.

Temavandringarna genomförs en gång per månad och alltid på en lördag kl 10:00 med start vid Vidablicks spårcentral.

Ni kan ta med fika som intas vid ett stopp under vandringen eller efteråt vid Vidablick

Sträckan är oftast mellan 5-7 km. Tidsåtgång ca 2 timmar. Ingen anmälan krävs och allt är gratis!

Ny artikel kommer att publiceras inför varje temavandring så håll koll på www.vidablick.org och på sociala medier.

Planerade kommande vandringar och teman:

  • 22-04-23 kl 10:00 Temavandring 2. Fågelliv med ornitologer
  • 22-05-14 kl 10:00 Temavandring 3. Domneåns naturreservat
  • 22-06-11 kl 10:00 Temavandring 4. Vandrande Gudstjänst med Svenska kyrkan i Bankeryd