God Jul och Gott Nytt År!

2021 har ju varit friluftslivets år och inom det projektet har friluftsgruppen, i terrängen, stolpat och markerat cirka 3,2 mil leder och spår. Vi har anlagt en ny spårcentral med tillhörande parkeringsplats för besökare, detta i samarbete med Jönköpings- och Habo kommun.

Treledskrysset, en mötesplats på Högamon där tre leder korsar varandra, har ställts i ordning tack vare ett samarbete mellan Vidablick, OK Gränsen och Bankeryds hembygdsförening. Allt detta och mycket mer finns rapporterat om i olika nyhetsinlägg på vår hemsida. Se även nyhetsarkivet där alla artiklar finns bevarade.

Men vi tycker att alla år skall vara friluftslivets år, därför ligger det i planerna för 2022 att renovera sagostigen “Skogstrollens Stig” samt att anlägga en ny discgolfbana. Temavandringarna med anknytning till natur, miljö och kultur kommer vi också fortsätta med, fyra vandringar under våren och fyra under hösten.

En helt ny Vidiskarta är beställd och vi kommer från nästa år få IKHP:s “Hitta ut”- kontroller i Vidablick och Backamos friluftsområde.

Alla läger under 2021 har varit fullbelagda, dock med ett begränsat antal på grund av pandemin. Nästa år hoppas vi återigen kunna öppna lägren för fullt antal deltagare.

Allt detta och mycket mer kommer du att kunna läsa om i våra artiklar under 2022!

Prenumerera på Vidablicks nyhetsbrev för att få nyheter direkt i din brevlåda och läs vår hemsida regelbundet så missar du inte några viktiga händelser under 2022!

Vi tackar alla för ett gott samarbete under 2021 och hoppas på ett 2022 med många nya välbesökta aktiviteter och läger.

Så från oss alla till er alla: En God Jul och Ett Gott Nytt År!

KFUM Gården Vidablick
Friluftsgruppen