Bilder från temavandringen

Ulf Petersson från Bankeryds hembygdsförening guidade oss ca 40 deltagare genom temat “Förr och nu” och redan innan vi lämnat Vidablicksområdet hade vi fått höra historien om hur Bankeryds stationssamhälle växte fram. Därefter berättades om Oset och trädgårdsmästeriet, KFUMs flytt från Djupadalen till Vidablick och om att Lillån från första början hette Lallerydsbäcken.

Vandringen gick på Domsandspåret (5 km) med flera stopp utmed vägen bland annat vid Domsands Båtsällskap där Ulf berättade om den gula byggnaden som en gång varit hamnkontor vid Munksjön och om den gamla vägen och bron över till Västgötasidan.

Enormt stort tack till Ulf Petersson och Bankeryds hembygdsförening för en mycket intressant temavandring om Bankeryd förr och nu, vi får anledning att återkomma.

Nu blir det uppehåll för temavandringarna över vintern, till våren återkommer vi med nya spännande vandringar med teman som ansluter till årstiden, naturen, Vidablick, Backamo, Sjöåkra och Bankeryd i allmänhet. Välkomna tillbaka då!

Vidablicks friluftsgrupp