Bilder från Svampvandringen

Ett drygt 20-tal svampentusiaster mötte upp till “Temavandring – Svamp” på Vidablick under lördagen.

Ola gick igenom förutsättningarna. De som ville kunde vandra fritt och de övriga fick välja mellan tre olika riktningar: Domsandspåret, Lillåleden eller Tjuvanabbenspåret. Uppdraget var att under ca 1 timma plocka både kända och okända svampar.

Efter återsamling och fika gick vår svampexpert, Hans Holmberg, igenom våra fynd och beskrev på ett föredömligt sätt vilka som var ätliga och vilka vi bör akta oss för.

En trevlig dag som jag tror att många hade nytta av. Själv fortsätter jag nog att plocka mina favoriter; karl-johan, gul kantarell, trattkantarell och taggsvamp trots att jag numera vet att det även finns många fina soppar och kremlor.