Säkerheten i våra banor

Idag hade vi Anders från Inspecta hos oss på Vidablick för inspektion av alla höghöjdsbanor. Detta görs en gång om året och om ni tittar noga så finns det på varje bana ett märke som visar att banan är inspekterad och godkänd.

Vad är det Inspecta kontrollerar på banorna?
Anders svarar att det inte är själva utformningen av banorna utan endast det som har med säkerheten att göra. I det här fallet den säkerhetsvajer som löper ovanför banan och som måste bära upp den som råkar falla av banan.

Det vi tittar på är skicket på vajern, vi kontrollerar att alla vajerlås är åtdragna och rättvända. Det får naturligtvis inte finnas några rostangrepp på vajern. Vajer och infästningarna måste vara kraftiga nog att klara de krafter det handlar om.

Rep
Vi använder statiska rep i våra banor eftersom de är mer slitstarka, den dynamiska effekten som behövs (mjuk inbromsning) får vi genom att träden rör sig vid ett fall. Dynamiska rep måste i princip kasseras efter varje fall.

Samtliga rep byts 2 gånger per år, och ibland mer än så, beroende på hur många timmar/personer som har använt övningen. Detta kan man avgöra genom att loggbok förs över alla tillfällen banorna har använts.

Vi har 10 banor, varje bana kräver ca 25m rep och de byts 2-3 ggr per år, det kan bli drygt 600 meter rep som byts ut under ett enda år säger Evert.

Selar, hjälmar och annan utrustning
Alla selar, hjälmar och karbinhakar kontrolleras vid varje tillfälle. Visar de tecken på slitage kasseras de direkt. För att vara säker på att selen inte kommer till användning igen klipper vi oftast selen i bitar innan den kasseras.

Hjälmar har ett utgångsdatum som gör att de per automatik kasseras efter ca fem år om de inte har kasserats tidigare (gäller även din cykelhjälm, kolla den).

Evert förklarar att selar och hjälmar är känsliga för solens UV-strålar och förvaras därför inomhus i ett speciellt förråd för att inte åldras i förtid.

Så om du kommer ut till Vidablick med din skolklass kan du vara helt övertygad om att banorna och utrustningen är kontrollerad och godkänd!

Välkomna!

// ToLö