Verandan blir nytt rum

Nu isolerar vi och bygger om verandan på Stora Vidis.

Under vår och höst har Vidablicks nordsida alltid varit hårt ansatt av vinden från Vättern och det har varit svårt att vistas på verandan som vetter mot Vättern på grund av den ofta mycket kalla vinden. Nu kommer det att bli en vindskyddad lokal med en helt otrolig utsikt över vår vackra, men ofta kalla, sjö.

Verandan går från att ha varit en öppen veranda, oskyddad från vinden, till att bli helt isolerad med panoramafönster. Ny el och belysning installeras.

Isolering sker i väggarna, i taket och även underifrån. Kort sagt det här kommer att bli ett helt nytt konferens-, grupp-, och matrum.

Det kommer att finnas möjlighet för företagsgrupper och föreningar att hålla utbildningar och konferenser i det nya rummet.

Det här innebär inte enbart ett lyft för Vidablick utan kommer även att innebära stora förbättringar för hantverksmässan som hålls i början av november. Tidigare hantverksmässor har behövt värma upp verandan med stora fossildrivna värmeaggregat. Detta kommer inte att behövas framöver. Bra för miljön, bra för Vidablick och bra för alla våra gäster!

Våra ideella krafter som genomför detta gör ett enormt fint arbete!

// ToLö